შეკვეთიდან 1-5 დღემდე

შეკვეთის ჩაბარება

მიღებიდან მეორე დღეს

შეკვეთის დაბრუნება

დამზადების ვადა 1-5 დღემდე

წინასწარი შეკვეთა

ზომები

ზომები