40% ფასდაკლება

15 დეკემბრიდან

შეკვეთიდან 1-5 დღემდე

შეკვეთის ჩაბარება

მიღებიდან მეორე დღეს

შეკვეთის დაბრუნება

ზომები

ზომები
0

მაღაზია

საქართველოში დამზადებული პროდუქტი

0

ფეხსაცმელი

გაყიდული ფეხსაცმელი

0

მომხმარებელი

კმაყოფილი მომხმარებელი